Wettelijke rente in Nederland

Wettelijke rente is de rente die de wet bepaalt voor situaties waarin iemand te laat is met het betalen van een schuld. Het is een soort boete die de schuldenaar moet betalen aan de schuldeiser om het te late betalen te compenseren. Er is een wettelijke rente voor consumenten en voor zakelijke transacties.

Wettelijke rente consumententransacties: 7%

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties) 7%. Wettelijke rente wordt in rekening gebracht wanneer een consument te laat is met het betalen van een schuld aan een bedrijf of een andere consument. Dit kan gaan om openstaande rekeningen, leningen of andere financiƫle verplichtingen.

Maximale rente voor consumenten: 15%

Vanaf 1 juli 2023 is de maximale rente op krediet 15%. De maximale rente bestaat uit de wettelijke rente met een opslag van acht procentpunt. De rente mag berekend worden vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, zoals de betalingstermijn die op de rekening of in de overeenkomst is aangegeven.

Wettelijke handelsrente: 12,5%

Voor handelstransacties geldt een ander wettelijk rentepercentage dan voor consumententransacties. Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor transacties met bedrijven 12,5%. Bij handelstransacties, oftewel transacties tussen bedrijven (B2B), wordt wettelijke rente in rekening gebracht wanneer een bedrijf te laat is met het betalen van een schuld aan een ander bedrijf.

Dit kan betrekking hebben op facturen voor geleverde goederen of diensten, leningen of andere financiƫle verplichtingen. Zonder betalingstermijn geldt in veel landen een standaardtermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Dit percentage kan per land verschillen en wordt periodiek aangepast.

In de Europese Unie is de wettelijke rente voor handelstransacties gebaseerd op de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een vast percentage (meestal 8-9%). Zie de wetgeving en actuele rentepercentages van het betreffende land voordat je de rente rekent of betaalt bij handelstransacties.

Per 1 december 2002 is er een verschillende rente voor consumententransacties (waarbij een consument is betrokken) en de wettelijke rente die van toepassing is op handelstransacties, tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Laatste keer bijgewerkt: 2 januari 2024.