Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die de wet bepaalt voor situaties waarin iemand te laat is met het betalen van een schuld. Het is een soort boete die de schuldenaar moet betalen aan de schuldeiser om het te late betalen te compenseren.

Per 1 december 2002 is er een verschillende rente voor consumententransacties (waarbij een consument is betrokken) en de wettelijke rente die van toepassing is op handelstransacties, tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Wettelijke rente consumententransacties

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor transacties met consumenten 7%. Wettelijke rente bij consumententransacties wordt in rekening gebracht wanneer een consument (een individu die geen bedrijf vertegenwoordigt) te laat is met het betalen van een schuld aan een bedrijf of een andere consument. Dit kan gaan om openstaande rekeningen, leningen of andere financiƫle verplichtingen.

De rente mag berekend worden vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, zoals de betalingstermijn die op de rekening of in de overeenkomst is aangegeven. Als er geen betalingstermijn is afgesproken, geldt in veel landen een standaardtermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Wettelijke handelsrente

Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor transacties met bedrijven 12,5%. Bij handelstransacties, oftewel transacties tussen bedrijven (B2B), wordt wettelijke rente in rekening gebracht wanneer een bedrijf te laat is met het betalen van een schuld aan een ander bedrijf. Dit kan betrekking hebben op facturen voor geleverde goederen of diensten, leningen of andere financiƫle verplichtingen.

Voor handelstransacties geldt vaak een ander wettelijk rentepercentage dan voor consumententransacties. Dit percentage kan per land verschillen en wordt periodiek aangepast. In de Europese Unie is de wettelijke rente voor handelstransacties bijvoorbeeld gebaseerd op de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een vast percentage (meestal 8-9%). Raadpleeg de wetgeving en actuele rentepercentages van het betreffende land voordat je wettelijke rente in rekening brengt of betaalt bij handelstransacties.