Wanneer moet je wettelijke rente betalen?

Wettelijke rente is extra geld dat iemand betaalt als die te laat is met het betalen van een schuld. Dit geld is bedoeld om de andere partij, die op het geld wacht, te compenseren voor de vertraging.

Dit zijn enkele voorbeelden:

  1. Facturen: Je hebt een winkel. Een klant betaalt zijn factuur niet op tijd. Je kunt wettelijke rente vragen voor elke dag dat de betaling te laat is.
  2. Contracten: Twee bedrijven hebben een contract. Bedrijf A betaalt niet op tijd aan bedrijf B. Bedrijf B kan wettelijke rente eisen.
  3. Leningsrente: Iemand leent geld, maar er is geen rentepercentage afgesproken. De wettelijke rente kan dan gelden als de rente voor de lening.
  4. Schadevergoeding: In geval van wanprestatie of onrechtmatige daad kan de rechter wettelijke rente toekennen als onderdeel van een schadevergoeding.

De wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat de betaling oorspronkelijk had moeten plaatsvinden en blijft lopen totdat de volledige betaling is voldaan.